ZABOLIS.COM
PRIVATUMO IR SLAPUKŲ TAISYKLĖS

PRIVATUMO TAISYKLĖS

Bendra informacija

Šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – PT) nustatomos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, naudojantis interneto svetaine https://www.zabolis.com/ (toliau – Svetainė).
 
Naudodamiesi Svetaine, užsisakydami mūsų naujienlaiškį, ar pateikdami savo asmens duomenis Svetainės kontaktų skiltyje, Jūs, kaip Svetainės naudotojas, sutinkate su PT nuostatomis ir patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote visas PT pateiktas sąlygas.
 
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes atsakingai laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų
institucijų nurodymų.

Kas yra Jūsų duomenų valdytojas?

Tų asmenų, kurie naudojasi Svetaine, užsisako naujienlaiškį arba pateikia savo asmens duomenis Svetainės kontaktų skiltyje, asmens duomenų valdytojas yra UAB Žabolis ir partneriai, juridinio asmens kodas 125996813, buveinės adresas Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius.

Kodėl ir kokius Jūsų asmens duomenis renkame bei kiek laiko Jūsų duomenis saugome?

 Kodėl renkame Jūsų asmens duomenis?  Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?  Koks teisinis pagrindas leidžia mums rinkti informaciją apie Jus?  Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?
 Naujienlaiškio prenumeratos tikslais.  Elektroninio pašto adresas.  Jūsų sutikimas, išreiškiamas pateikiant savo elektroninio pašto adresą naujienlaiškio prenumeratos skiltyje.  3 (trejus) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos.
 Komunikacijos tikslais.  Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.  Jūsų sutikimas, išreiškiamas pateikiant savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei telefono numerį kontaktų skiltyje.  3 (trejus) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos.

Ar galiu atšaukti duotą sutikimą?

Tuo atveju, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos Jūsų duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumui. Norėdami atšaukti savo duotą sutikimą, kreipkitės į mus elektroniniu paštu info@zabolis.com.

Kaip saugosime Jūsų duomenis?

Mes skiriame itin didelį dėmesį duomenų saugumui, todėl atsakingai įgyvendiname organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Kam Jūsų duomenys tampa prieinami?

Jūsų asmens duomenys gali būti prienami tik ribotam mūsų darbuotojų ir mūsų bendrovės IT subjektų ratui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galios griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.

Kokios teisės Jums garantuojamos?

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:

  • žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  • prašyti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys;
  • prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • prašyti savo asmens duomenų perkėlimo, tai yra leisti Jums susipažinti su savo asmens duomenimis forma, kai Jums bus pateikiami asmens duomenys įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
  • teisė pateikti skundą Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. p. ada@ada.lt.

Kur kreiptis?

Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl Jūsų duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui prašome rašyti mums elektroninio pašo adresu info@zabolis.com.

SLAPUKŲ TAISYKLĖS

Kaip ir kitos interneto svetainės, siekdami suteikti kuo geresnę patirtį naudojantis mūsų Svetaine, naudojame slapukus.

Slapukas – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, kai Jūs toje svetainėje apsilankote. Slapukai plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės veiktų arba veiktų efektyviau, ir siekiant suteikti informacijos svetainės savininkams. Slapukus, naudojamus mūsų Svetainėje galima sugrupuoti į šiuos tipus:

  • Būtini slapukai yra griežtai būtini, kad Svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai svetainei veikti;
  • Veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Toliau pateikiame Svetainėje naudojamų būtinųjų slapukų sąrašą:

 Pavadinimas  Teikėjas  Paskirtis  Trukmė
 "elementor"  Elementor  Svetainėje atliktų veiksmų saugojimui.  Nuolatinis
 "elementor_split_test_client_id"  Elementor  Saugoti unikalų vartotojo ID.  Bent 1 sesija
 "wordpress_logged_in_*"  WordPress  Skirtas vartotojų prisijungimo palaikymui.   12 valandų
 Cookie "Google Fonts API"  Google Fonts  Taisyklingų šriftų svetainėje pateikimui ir atvaizdavimui.  1 metai
 Cookie "Google Maps API"  Google Maps  Vartotojo IP adreso nustatymui.  10 metų
 "cookielawinfo-checkbox-necessary"  GDPR Cookie Consent Slapukai naudojami saugoti vartotojo sutikimą dėl kategorijos „Būtina“ slapukų..  11 mėnesių
 "cookielawinfo-checbox-analytics"  GDPR Cookie Consent  Slapukas naudojamas saugoti vartotojo sutikimą dėl kategorijos „Analytics“ slapukų.  11 mėnesių
 "viewed_cookie_policy"  GDPR Cookie Consent  Slapukas naudojamas saugoti, ar vartotojas sutiko naudoti slapukus. Jame nėra saugomi jokie asmens duomenys.  11 mėnesių

Toliau pateikiame Svetainėje naudojamų veiklos slapukų sąrašą:

 Pavadinimas  Teikėjas  Paskirtis  Trukmė
 "PHPSESSID"  zabolis.com  Sesijų stebėjimo metodų palaikymui.  Sesija
 "_ga"  Google Analytics  Šis slapukas skirtas rinkti nuasmenintą informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine. Slapuko dėka registruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudoja svetainę, kurti.  2 metai
 "_gid"  Google Analytic  Slapukas naudojamas saugoti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, ir padeda sukurti analizės ataskaitą apie tai, kaip sekasi svetainei. Surinkti duomenys, įskaitant lankytojų skaičių, šaltinį, iš kur jie atvyko, ir puslapius, kurie buvo anonimiški.  1 diena
 "__utmc"  Google Analytics  Šis slapukas skirtas rinkti nuasmenintą informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine. Slapuko dėka registruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudoja svetainę, kurti.  30 minučių po sesijos
 "__utmz"  Google Analytics  Šis slapukas skirtas rinkti nuasmenintą informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine. Slapuko dėka registruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudoja svetainę, kurti.  mėnesiai
 "__utma"  Google Analytics  Šis slapukas skirtas rinkti nuasmenintą informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine. Slapuko dėka registruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudoja svetainę, kurti.  Iki 2038 metų

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMAS IR PAKEITIMAI

Šios Privatumo ir Slapukų taisyklės peržiūrimos ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Bet kokie šių Privatumo ir Slapukų taisyklių pakeitimai bus skelbiami Svetainėje ir, esant esminių pasikeitimų, apie juos Jus informuosime elektroniniu paštu.
Privatumo ir Slapukų taisyklės parengtos 2021 m. kovo 5 d.